1289129012881291
 

Generalforsamling 2016

Sidst opdateret 20. februar 2019

Se protokollatet efter generalforsamlingen.

 

 

Some description

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling
på Munkebjerg Hotel
onsdag den 9. marts 2016 kl. 19.30

 

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og
    meddelelse af decharge
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
      a. Claus Svold (modtager genvalg)
      b. Jørgen Ejlskov (modtager genvalg)
      c. Jan Haugsted Petersen (modtager genvalg)
      Bestyrelsen foreslår genvalg af Claus Svold, Jørgen Ejlskov og Jan
      Haugsted Petersen
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
      Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO, Vejle
7. Indkomne forslag
      a.Tilretning/ændring af klubbens vedtægter i forhold til Dansk
         Golf Union og Danmarks Idrætsforbunds anbefalinger og krav
      b. Bestyrelsen indsætter et referat på klubbens hjemmeside efter
          hvert afholdt bestyrelsesmøde.
8. Eventuelt

Vejle Golf Club
Stig Brogård Andersen
formand

Some description