1289129012881291
 

Generalforsamling 2020

Sidst opdateret 20. november 2019

Some description 

Næste ordinære generalforsamling afholdes i henhold til vedtægterne 

mandag den 23. marts 2020 på Munkebjerg Hotel.

Mødeindkaldelse og dagsorden udsendes i henhold til vedtægterne  senest 14 dage før.

Bemærk: Evt. indkomne forslag skal i henhold til vedtægterne være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar 2020.

 

Some description