1289129012881291
 

Mentorordning

Club 37 introducerer en mentorordning i Vejle Golf Club med henblik på at hjælpe nye/nyere medlemmer ind i klubben.

Mentorens opgave er at tilbyde at spille med nye/nyere medlemmer, at hjælpe de nye/nyere ind i fællesskaberne i klubben og evt også hjælpe med hensigtsmæssig adfærd under spillet på banen, så den nye opnår erfaring og større tryghed i spillesituationen.

Mentoren skal støtte og vejlede, uden at omklamre den nye golfspiller. Mentoren bør tilbyde at hjælpe de nye med at ”komme ind i klubben”, f. eks. ved at oplyse om kommende arrangementer og adgangen til andre Klubber-i-klubben, alt efter de nye medlemmers interesser.

På banen hjælper mentorer med at skabe ro og tryghed omkring spillet og gerne anvise måde at fremme spilletempo i overensstemmelse med Vejle Golf Clubs retningslinjer for flow i spillet.

Mentor må meget gerne præsentere de nye medlemmer for andre, der kunne være interesserede i at spille, og gerne vise, hvordan man via golfbox og klubbens Facebook/hjemmeside finder frem til andre medlemmer, som er interesseret i at spille.

Vi opfordrer mentoren til at henvise til klubbens trænere og de særlige tilbud om fokuseret holdtræning for medlemmer med handicap over 37, som lanceres i Club 37-regi. Det er ikke mentorens ansvar at træne nye medlemmer, men mentor må meget gerne rådgive og hjælpe spilleren ud af vanskelige situationer på banen.

Vi opfordre mentorer til at foreslå spil fra de forreste teesteder, uanset spillernes køn, så man i højere grad får muligheden for at score point og opleve succes under runden. Mange nye giver udtryk for at de bliver ”ydmyget” på den store bane i den første periode, og det vil vi naturligvis gerne undgå.

Bemærk - mentorer med HVERDAGSmedlemsskab opnår dispensation for at kunne spille 9 huller med Club 37 medlemmer lørdag eftermiddag!

Hilsen Club 37-Udvalget

Some description