1289129012881291
 

Handicap og regulering

Alle golfspillere i Danmark der er frigivet til spil på stor bane har et DGU kort, hvorpå navn, klub og medlemsnummer står.

Kortet, som altid skal medbringes ved golfspil og forevises ved Green-fee spil eller på forlangende, er også spillerens "GOLFHISTORIK".
Informationer om den enkelte spiller ligger på en server, hvorfra golfklubben så trækker oplysningerne.

Ved at køre DGU-kortet igennem en kortlæser (info-standeren i klubhuset) eller via Golfbox, har du mulighed for bl.a. altid at se dit aktuelle handicap.

Regulering af handicap
EDS (ekstra dags score) 
Spillere i handicapgruppe 4,5 - 72 kan spille EDS, så ofte man ønsker. 
Det er nok at meddele sin markør før udslaget på 1. tee, at man ønsker at spille EDS og herefter indleverer scorekortet med tydeligt X i feltet EDS. EDS kan spilles på alle golfbaner i Danmark.

Deltagelse i turneringer
Deltagelse i turneringer arrangeret af golfklubben er som hovedregel en tællende score og vil medføre regulering af spillerens handicap.
Du kan se en nærmere definition af ”tællenede score” her.

Handicap eller EGA handicap
Man skal indleverer mindst 4 tællende scorekort for at opnå et EGA handicap. 
I Vejle Golf Club er det besluttet at som hovedregel kan kun spillere med EGA handicap deltage i klubbens officielle turneringer.
Har du endnu ikke indleveret det nødvendige antal tællende scorekort, skal du indlevere det manglende antal scorekort indenfor en 6 ugers periode, hvorefter dit handicap automatisk ændres til EGA handicap.

Årsrevision
Golfspillere med handicap under 37 får hvert år ved årsskiftet foretaget en automatisk revision af deres golfhandicap.
Indleverer man 3 scorekort eller mindre, anses det ikke for at være retvisende, og man vil blot få overført sit handicap til næste sæson. Dette handicap benævnes nu Handicap (se ovenfor omkring Handicap og EGA handicap).
Indleverer man 4 - 7 scorekort, får handicappet overført uændret til næste sæson, dette benævnes EGA-Handicap.
Indleveres 8 eller flere scorekort, beregnes gennemsnitsscoren og sammenlignes med turneringsresultaterne indsamlet af EGA. Herefter vil ens handicap blive reguleret op eller ned, alt efter om resultatet er over eller under det forventede gennemsnit. Dette benævnes også EGA Handicap.

Hvordan ændres mit handicap
Dit golfhandicap reguleres efter følgende system:

    Bufferzone: Stableford point    
Gr. Hcp.: 18 huller 9 huller* Tillæg til hcp. Fratræk for hvert point over 36:
1 op til 4,4 35-36 - 0,1 0,1
2 4,5 til 11,4 34-36 - 0,1 0,2
3 11,5 til 18,4 33-36 35-36 0,1 0,3
4 18,5 til 26,4 32-36 34-36 0,1 0,4
5 26,5 til 36 31-36 33-36 0,1 0,5
6 over 36 - - - 1,0

*point på 9 huller + 18 point

Bemærk at Bufferzone kan ændre sig i turneringer mv. 

Indtastning af scorekort
Dit scorekort kan indtastes i golfbox på følgende måder:
- du afleverer scorekortet i sekretariatet, som foretager indtastningen i golfbox. Bemærk spiller du på udebane, skal scorekortet altid afleveres til hjemmeklubbens sekretariat
- du kan selv indtaste dit scorekort via din profil i golfbox. Se her hvordan.
- du kan selv indtaste dit scorekort via inforstanderen i klubhuset. Se her hvordan.

Skønsmæssig regulering af handicap
I særlige situationer kan der ekstraordinært foretages skønsmæssig regulering af handicap i op- eller nedadgående retning.
Skønsmæssig regulering vil alene blive foretaget, når der er stærke forhold, der taler for:
- spillestyrken er svækket. F.eks. sygdom, langvarig skade
- spillestyrken er forøget udover det der kan ske gennem tællende turneringer.
Spilleren indleverer minimum 6 scorekort fra tællende runder spillet i Vejle Golf Club indenfor de sidste 12 måneder til sekretariatet.
På baggrund af scorekortene vil golfklubbens Regel- og handicapudvalg vurdere spillerens spillestyrke og foretage en evt. skønsmæssig regulering af spillerens handicap.

Handicapudvalgets afgørelse kan indbringes for DGU efter gældende regler.

 

Regel- og Handicapudvalget i Vejle Golf Club er
Niels Svenningsen nosvenne@hotmail.com (formand)
Bo Vaaben bv@vgc.dk

Læs mere om handicapsystemet her.
Læs mere om Årsrevisionen her.