1289129012881291
 

Regelundervisning TRYOUT

Sidst opdateret 29. januar 2019

En del af begyndersystemet er at have kendskab til golfreglerne.

Som det måske er de fleste bekendt, er der fra 1 januar 2019, sket en del væsentlige ændringer i reglerne. Det er en total revision af reglerne med tilhørende Decisions, således at det skulle give en bedre forståelse.

I den forbindelse har Dansk Golfunion lavet en online regelprøve, som Vejle Golf Club vil benytte sig af, som en del af Tryout medlemskabet.

Gå ind på www.danskgolfunion.dk/regelproeve

Start på prøven, brug din udleverede ”lommeguide til Golfreglerne”, for at finde de rigtige svar. For den mere interesserede, kan spillerudgaven af Golfreglerne købes i klubben til kr. 35. Der er 20 spørgsmål. Til slut kommer der en status på hvilke spørgsmål der er svaret forkert på. Disse kan nu rettes til et bedre og rigtig svar.

Til slut bliver du spurgt om det er for sjov, eller i forbindelse med et golfkursus.

Tryk på golfkursus, vælg herefter golfklub, der så får besked på at prøven er bestået.

Herudover vil der den første mandag i hver måned kl. 18,30, være en person, fra regeludvalget, tilstede i Vejle Golf Club for eventuelle spørgsmål / afklaring af fortolkninger.

Skulle der inden da være spørgsmål, er I altid velkommen til at stille spørgsmål på Vejle Golf Clubs hjemmeside. Gå ind på VGC, medlem og herefter regelforum. Alle spørgsmål og svar er tilgængelig på hjemmesiden.

God fornøjhelse.

 

Some description